Antonín HAMPL

* 12. dubna 1847 Jaroměr
† 17. května 1942 Berlín

Československý politik a odborový předák.

 

 

Rakousko-Uhersko

Po vyučení v oboru strojník vystudoval Státní průmyslovou školu. Před 1. světovou válkou pracoval A. Hampl v sociálnědemokratickém odborovém hnutí – od roku 1910 působil jako tajemník Svazu kovodělníků. Členem sociální demokracie se stal v roce 1894. Od roku 1924 pracoval jako ředitel Ústřední sociální pojišťovny.

První republika

Po celé období první republiky zastával v Národním shromáždění poslanecký úřad, v letech 1919–1920 působil jako ministr veřejných prací v první Tusarově vládě. Od rozkolu s komunisty byl politickým vůdcem Československé sociálně demokratické strany dělnické a v období 1924–1938 jejím předsedou.

Byl jedním z tvůrců koaliční spolupráce sociálních demokratů s demokratickými občanskými stranami. V polovině 30. let se pokoušel získat komunisty pro společnou obranu proti fašismu, pouze však za podmínky, že se vzdají svých myšlenek na diktaturu proletariátu a budou provádět konstruktivní politiku. Tato jeho výzva komunistům, aby se navrátili do společné strany, stručně formulovaná: „Hoši, z vandru domů!“, však neměla ohlas.

Druhá republika a období protektorátu

Po dočasném zániku strany v roce 1938 se stal předsedou nově vzniklé Národní strany práce (do roku 1939). Do odboje vstoupil s příchodem nacistů, zprostředkovával kontakt mezi 2. odbojem a vládou Aloise Eliáše. K jeho zatčení došlo nejdříve 1. září 1939, následně byl propuštěn, a opět zajat 6. května 1941 gestapem, kdy byl deportován do věznice Moabit v Berlíně. V ní byl mučen a těmto zraněním v květnu 1942 podlehl.

Literatura

  • GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. 315 s. ISBN 80-7185-626-6.

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Antonín Hampl [online]. c2012 [citováno 27. 11. 2012].