Družstvo

„Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Hrádek – Nová Huť a okolí“ byl 1. název firmy, na kterém se usnesla 1. ustavující valná hromada,  konaná dne 3. 8. 1919 v hostinci u Fr. Pecha v Hrádku č. 8. Jednohlasně byla schválena společná smlouva a zvoleno představenstvo družstva a dozorčí rada.

Představenstvo družstva:

Vondráček František            –   ředitel
Burda Josef                            –   náměstek ředitele
Vondrášek Václav                 –   účetní
Chlébec Eduard                     –   člen představenstva
Horníček Václav                    –   člen představenstva

Dozorčí rada:

Kebrle Karel, Brůha Adolf, Svoboda František, Sedlák František, Dort Antonín

Valná hromada družstva se konala 1x v roce, celkem se konalo XXXII valných hromad.

Na III. valné hromadě  6.3.1921 již bylo schváleno předání domků za jednotnou cenu – vyjma parcely a oplocení.

40 nově postavených domků bylo zkolaudováno 23.3.1922.

29.4.1923 byla zadána stavba dalších 12-ti domků firmám z Plzně – Františka Vachta a ing. Müllera a Kapsy.

Na VII. valné hromadě  5.4.1925 bylo sděleno, že všech 12 domků je již obydlených (cena za 1 domek byla 82.500,- Kč).

Na VIII. valné hromadě 11.4.1926  bylo rozhodnuto, že část pozemků družstva bude prodána členům družstva a to: p. V. Liškovi na stavební parcelu se zahradou, J. Říšovi a K. Kreuzrovi k rozšíření jejich nezastavěných ploch – všem za 10,- Kč za 1 čtvereční sáh vzhledem k méněcennosti pozemku a parcelu u domu čp. 51 p. Janu Chladovi.

Družstvo za své peníze zřídilo v kolonii ulice a obec Hrádek – Nová Huť družstvu zaplatila za úpravu ulic v r. 1927  32.000,- Kč.

V r. 1929 Ministerstvo sociální péče provedlo konečné vyúčtování stavebních nákladů na 40 domků a částka za 1 domek byla zvýšena na 126.000,- Kč. Ministerstvo soc. péče povolilo, aby si družstvo na každý domek pořídilo půjčku 5.420,- Kč. Dále bylo od firmy Železáren Hrádek zapůjčeno 600.000,- Kč a od Sociální dělnické spořitelny 450.000,- Kč.

V r. 1929 byl podán hromadný návrh na elektrifikaci rodinných domků s tím, že družstvo elektrifikaci zaplatí a čekatelé budou částku družstvu splácet.

V r. 1931 byla od p. Maendla z Mirošova zakoupena část lesa včetně stromů na vybudování dětského hřiště.

V r. 1932 byla provedena stavba domu Huberta Dorta za 52.000,- Kč a p. Lapky za 45.000,- Kč.

XV. valná hromada dne 21.5.1933 schválila stavbu vodovodu, který se vybuduje z prostředků družstva.

V r. 1935 byl odprodán pozemek družstva p. Horníčkovi, Ludínovi a Chladovi za 8,- Kč za 1 sáh.

Na XXIX. valné hromadě 22.6.1947  ředitel družstva v závěrečné řeči oznámil, že družstvo splnilo svou povinnost – postavilo rodinné domky a řádně je členům předalo. Ve stávajících poměrech již nemá družstvo naději na opětovnou řádnou činnost a bude třeba uvažovat o likvidaci družstva ze 2 důvodů:

1/  při místní ocelárně se ustavuje nové stavební družstvo,

2/  družstvo nemá žádných příjmů a musí platit vysoké daně a různé poplatky       ze své hotovosti a to by znamenalo spotřebovat všechny úspory z lepších časů a nakonec zaniknout pro jejich vyčerpání  a nebo by členové museli platit vysoké příspěvky.

XXXII. likvidační valná hromada se konala 21.5.1950. Likvidátor družstva p. Fr. Vondráček sdělil, že movitý majetek družstva byl jednak obci prodán (les) a jednak darován. Vše bylo připraveno tak, aby výmaz družstva  z rejstříku společenství byl proveden hladce a bez problémů. Jmění družstva bylo rozděleno členům podle podílů a zbývající jmění bylo věnováno obci Hrádek na postavení kulturního domu.

Knihy a spisy družstva budou uloženy u p. Fr. Vondráčka.