Smlouva trhová – 4. října 1919

(první strana)

(druhá strana)

(třetí strana)

(čtvrtá strana)

(pátá strana)